Khẩn! Thư kêu gọi toàn quốc kháng chiến

HỠI ANH EM CHỨNG SỸ YÊU QUÝ
Bốn năm trước, đi theo thuyết thiên thời vĩ đại, Tổng Tham mưu trưởng A7 đã kêu gọi anh em ta múc cổ đất. Vì chỉ có cổ đất mới đem lại cho ae ta ấm no, hạnh phúc.
Hiện nay phong trào đó đã lan rộng trên toàn bộ đất nước. Lực lượng quân thiên triều đã có hàng chục ngàn hội viên gồm đủ các tầng lớp công, nông, thương, binh. Ae ta phải bắt tay nhau chặt chẽ, không phân biệt trai, gái, già, trẻ, giàu, nghèo.
Đó là tiến bộ rất lớn trong lịch sử chứng khoán dân tộc ta trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây.
Đó là điểu khiến chúng ta phấn khởi, vui mừng, vì nhiều ae giác ngộ sớm đã x300, 500, 700% tài khoản.
Nhưng chúng ta chưa thể cho thế là đủ. Cuộc đấu tranh của chúng ta còn nhiều còn nhiều chông gai và giằng co. Khi mà các thế lực thù địch liên tục lợi dụng không gian mạng để đăng các tin bài với nội dung chống phá, kích động, xúi giục nhằm chia rẽ sự đoàn kết của chúng ta. Khiến chúng ta có nguy cơ bị chìm đắm, đọa đày trong nghèo khổ, túng quẫn một lần nữa.
HỠI ANH EM CHỨNG SỸ YÊU QUÝ
Giờ quyết định cho vận mệnh ae ta đã đến. Toàn thể ae hãy đem sức ta mà tự giải phóng cho bản thân.
Hễ là chứng sỹ thì phải đứng lên đấu tranh. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải xúc bằng được cổ đất vào tài khoản.
Tiến lên!! Tiến lên!! Dưới lá cờ và sự lãnh đạo của đại tướng quân A7. Ae ta hãy dũng cảm tiến lên!!

3 Likes

Bệnh :))

1 Likes

Trong chiến tranh, những người xung phong toàn hy sinh hết, không sớm thì muộn. Tỷ lệ mất mạng của những người xung phong đầu tiên lên đến 99% :skull_and_crossbones:

1 Likes

Tranh thủ mà gáy đi. Đến lúc cổ các bố tăng lại thì đừng có trốn nhé

Quá hung hãn. nghe giọng điệu biết toàn nhà đầu toi tài ba rồi :))