Khẳng định vị thế Việt Nam trong APEC, cụ thể hóa Tuyên bố chung Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đề xuất Việt Nam đăng cai các hoạt động của Năm APEC 2023.
Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hóa thương mại và đề cao vai trò của người Mỹ gốc Việt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Ông cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam trong việc tham vấn, đề xuất chính sách và chuyển giao các giải pháp, công nghệ hiện đại, mô hình kinh tế mới với chủ trương lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ cao và bảo vệ môi trường là tiêu chí hàng đầu.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/khang-dinh-vi-the-viet-nam-trong-apec-cu-the-hoa-tuyen-bo-chung-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-hoa-ky/315475.html