Khi nào vnindex vượt 1300?

VNINDEX vẫn giao dịch quanh trục cơ sở , chú ý vùng 1278 nếu mất mất xu hướng tăng ngắn hạn, có thể về 125x