Khi tiền nhiều quá biết làm sao

Tiêu đề là một sự úp bô,sau khi a cường $ đăng bài là nhiều ndt nhỏ lẻ phi vào,và kết quả đến bh là cứt ngập mặt,lỗ chồng lỗ.Phiên nào cũng toàn lệnh 20k,50k,100k sả vào mặt.Đau đớn thay !