Kho bạc nhà nước Cần Thơ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Kho bạc Nhà nước Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030. Đơn vị duy trì thực hiện ứng dụng qua thiết bị di động của đơn vị sử dụng ngân sách và tổ chức đánh giá duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015 của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và 09 KBNN quận, huyện đúng theo Quyết định số 19/ 2014/ QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ triển khai thông suốt các chương trình nghiệp vụ trong nội bộ với hệ thống ngân hàng như hệ thống Dịch vụ công truyến Kho bạc Nhà nước; TABMIS; TCS; thanh toán song phương điện tử, thanh toán điện tử liên Kho bạc, thanh toán điện tử liên ngân hàng; ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước đã duy trì 100% đơn vị sử dụng ngân sách đã cài đặt sử dụng.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/kho-bac-nha-nuoc-can-tho-day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin/315689.html