Khổ cái thân ghê

Em ơi lửa tắt bình khô rượu, đời mất em rồi vui với ai. Giải ngân đã xong h kia và hôm qua để đấy và ko nói gì, nghỉ tết tháng 4 mở bát sắp đôi.

2 Likes