Khóa họp lần thứ 17 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Rumani về hợp tác kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Stefan - Radu Oprea đã chủ trì Khóa họp lần thứ 17 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Rumani về hợp tác kinh tế. Hai Bộ trưởng nhấn mạnh rằng hợp tác thương mại - thương mại giữa hai nước chưa được như kỳ vọng trong giai đoạn 2019 - 2022, và đề nghị Rumani mở cửa thị trường cho hàng hóa của Việt Nam. Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU ( EVIPA ) và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu ( EVFTA ) được ký kết để mở cánh cửa rộng lớn cho thương mại giữa Việt Nam với các nước EU nói chung và Rumani nói riêng.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/khoa-hop-lan-thu-17-uy-ban-hon-hop-viet-nam-rumani-ve-hop-tac-kinh-te-286938.html