Khoảng 230.500 doanh nghiệp sẽ gia nhập nền kinh tế trong năm 2024

Số lượng doanh nghiệp mới gia nhập nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 đạt 13.536 doanh nghiệp, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số doanh nghiệp gia nhập sẽ là khoảng 230.500 trong năm 2024. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi tích cực, các chính sách hỗ trợ sẽ có tác động rõ nét hơn. Tuy nhiên, các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn, bao gồm xung đột quân sự, kiểm soát lạm phát ở các nước phát triển. Do các nền kinh tế lớn, đối tác thương mại, đầu tư chủ yếu của Việt Nam vẫn phục hồi chậm, thiếu bền vững, tăng trưởng thấp trong khi cầu tiêu dùng yếu, hàng rào bảo hộ gia tăng, cùng đó diễn biến bất lợi của thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công nghiệp, xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư của Việt Nam. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường dự báo vẫn tăng so với năm 2023 nhưng tốc độ thấp hơn đáng kể so với giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19.

Thông tin chi tiết: https://antt.nguoiduatin.vn/khoang-230500-doanh-nghiep-se-gia-nhap-nen-kinh-te-trong-nam-2024-9259.html

6 Likes