Khồi ngoại bán ròng một cổ phiếu gần 400 tỷ đồng trong phiên mua hơn 600 tỷ đồng

Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 600 tỷ đồng trong phiêm hôm nay, tuy nhiên lại ra sức bán ròng cổ phiếu HPG khiến HPG

Mấy ông tây múc BĐS penny mạnh vậy. Múc vét cuối phiên DXG tận 6x ty và DIG 3x ty. Gửi thấy mùi chăng?

1 Likes