Khối ngoại bất ngờ mua ròng hơn 100 tỷ một con cổ bđs trong phiên hôm nay

Khối ngoại bất ngờ mua ròng hơn 100 tỷ một con cổ bđs trong phiên hôm nay