Khối ngoại gom có giúp SBT tiến về mốc 14-15đ?

Giống với những gì đã được dự đoán trước đó, chính thức xuất hiện tin khối ngoại sẽ gom vào 1 lượng lớn cổ phiếu SBT. Theo Vietstock, Quỹ này có trụ sở ở Singapore, đã có thời gian dài đàm phán, làm việc với TTC AgriS trước khi quyết định chọn TTC AgriS làm điểm đến đầu tư.

Giao dịch thực hiện nằm trong kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, và là một mắt xích tiếp nối chiến lược phát triển bền vững, khẳng định vị thế của TTC AgriS trên thị trường quốc tế, đúng và trùng khớp vớiđịnh hướng, các động thái gần đây của BLĐ SBT.https://vietstock.vn/2024/07/tiep-tuc-chien-luoc-kinh-doanh-xanh-ban-lanh-dao-ttc-agris-co-cau-danh-muc-dau-tu-toi-uu-nguon-von-xanh-737-1206116.htm

2 Likes