Không có cảnh đông tàn / Thì sao có cảnh huy hoàng ngày xuân

THỊ TRƯỜNG CK như giặt 1 chiếc áo để có áo đẹp mặc chơi tết vậy =))
Phải giặt , XẢ , RŨ , VẮT ,phơi rồi là đẹp để có 1 chiếc áo đẹp
TT đoạn này test về đáy 1090 hôm trước là chuyện bt giống đoan rũ margin 2018
Nên anh em ai có margin nhiều thì cứ hạ bớt .lãi nhiều thì chốt 1 phần,để dư ít tiền mà cón bắt chỉnh vs đáy
Chúc anh em thắng lợi vẻ vang