Không FOMO theo tâm lý đám đông - Bỏ Bank, đón đầu sóng mới?

Phiên nay VNI hưng phấn tăng tạo GAP, và giữ được giá. Kết phiên mức 1256.4. Dòng Bank là dòng dẫn chính, hầu như các dòng khác chỉ chạy theo với Vol không cao. Nhiều con Bank tăng tạo gap, là cơ hội tốt để chúng ta chốt bớt 1 phần hàng, hiện thực hóa lợi nhuận. Cầm cash sẵn sàng cho đợt giải ngân sau.


Phiên mai View tôi thị trường sẽ tiếp tục tăng nhẹ. Mặt bằng lãi suất thấp + tin tức về gói cứu trợ 115k sẽ là những thông tin support cho thị trường.
Chúng ta sẽ không FOMO theo tâm lý đám đông. Chúng ta sẽ hướng đến các cổ phiếu Midcaps, sau sóng Bank sẽ đến sóng Midcap. Khuyến nghị mua

  • MUA TDC 17.4 - 17.8. Target 20 ( ~ 20%). Cutloss thủng 16. TDC đã về vùng chiết khấu đủ hấp dẫn để nhà đầu tư gom hàng. Tạo đáy và đánh lên, phiên trần hôm nay. Dòng tiền vào đỡ giá.
  • MUA NTL < 25. Target 27 (10%). Cutloss thủng 23. Giảm tạo đáy và tăng lại. Về vùng chiết khấu hấp dẫn.

=> Ngoài ra còn 1 danh sách các cổ phiếu midcaps khác có điểm mua đẹp được đăng trong room. Mời anh chị tham gia room nhận danh mục: https://bitly.com.vn/293qtl