Khuyến nghị bán hết... bán nhà, xe, tài sản để mua hết cổ phiếu nhé

VNI chạm kháng cự 1200 bán nhà bán xe mua hết cổ phiếu nhé các bác ^^

3 Likes

Đồng ý :rofl:
Còn rì bán hết

1 Likes

bán hết để cởi trần hết nha bác ^^

2 Likes

Đồng Chí :rofl:

1 Likes

Bán hết rồi giờ mua mã nào được chủ Pic ơi!

Đang đăng bán,kỳ này chơi lớn luôn,chu kỳ kinh tế mới nhanh tay đón sóng.

QCG hihi hi vọng 7 cái ce bác ơi

1 Likes

con gái mà dữ thế

1 Likes

:sweat_smile: e chỉ giỏi mỗi chém gió chị đẹp ạ ^^

1 Likes

Hnay CE thật, không nắm hết thông tin nên chưa lên tàu!

SJF HAG HAR ngon quá
Ful MG dồi

Một số em hôm nay đã cởi áo
FLC SJF

Coi chừng lồi mồm lồi bụng

GVR cũng lên 40 đấy