KHUYẾN NGHỊ lanh chanh MÙNG 7 TẾT

Khuyến nghị

Hiện tại (tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt tham khảo là 66.5% / 33.5%)
Vì vậy,

❖ Điều chỉnh-> tranh thủ tích lũy cổ phiếu đi!

❖ Các bác VN30 sẽ vượt đỉnh (1.175 -1.188 điểm), dẫn dắt VN Index vượt 1.200 điểm trước khi dòng tiền quay lại nhóm midcap và penny

❖ Các nhóm cổ phiếu có động lực tăng trưởng tốt: Dầu khí, Bất động sản nhà ở, Công nghệ thông tin và Chứng khoán.

2 Likes

Xúc đi

2 Likes

full cp 100% tiền tươi thóc thật rồi nha, CTG HPG và SSI- tiến lên

2 Likes

Lên :rofl:

1 Likes

Quan tâm, lần này ai short phái sinh ăn hành chiều nay nha, hành tím mùa tết hân hạnh tài trợ :)))

1 Likes

lanh chanh vì khuyến nghị chi, khuyến nghị phải có lãi ấy!

lanh chanh khuyến nghị hồi sau có lãi là thành lanh lợi mấy hồi sư huynh sư chị