Khuyến nghị mua PLC

1. Dòng tiền trở lại với cổ phiếu đầu tư công:

 • Năm 2023 chúng ta đều thấy nền kinh tế muốn phục hồi cũng như đạt kế hoạch mục tiêu của chính phủ giao thì ngoài rất nhiều chính sách tiền tệ đã ban hành, thì chính sách tài khóa giải ngân đầu tư công chi tiêu chính phủ sẽ tác động trực tiếp tích cực lên GDP của toàn nền kinh tế.

 • Với định hướng đẩy mạnh giải ngân đầu tư công thì rất nhiều nhóm ngành trên sàn hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp. Và ở mỗi giai đoạn giải ngân sẽ có từng nhóm ngành hưởng lợi đón được dòng tiền bơm ra này.

 • Dòng tiền thông minh chảy về nơi có cơ hội. Sau nhịp tăng tốt trong tháng 1/2023, nhóm cổ phiếu đầu tư công đã trải qua hơn 3 tháng tái tích lũy, sẵn sàng cho giai đoạn tăng giá tiếp theo.

 • Phiên giao dịch 22/05 có nhiều cổ phiếu đầu tư công bật tăng, dòng tiền đổ vào mạnh mẽ và vượt đỉnh 3 tháng báo hiệu nhóm đầu tư công đã sẵn sàng để tăng cao hơn. Khỏe nhất nhóm hiện tại phải kể đến PLC.

2. Chất xúc tác:

- Ước tính lợi nhuận năm 2023 tăng 69.3%:

 • Ban lãnh đạo dự kiến mức tăng trưởng tự nhiên của nhu cầu nhựa đường ở Việt Nam sẽ đạt khoảng 20% mỗi năm do nhu cầu sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường cấp tỉnh là rất lớn.
 • Với thị phần 30%, chúng tôi cho rằng PLC sẽ đạt mức tăng trưởng toàn ngành trong giai đoạn 2023-2025 (15-20%/năm) nhờ đẩy mạnh đầu tư công.
 • Theo đó, chúng tôi ước tính PLC sẽ đạt doanh thu và LNST lần lượt là 9,4 nghìn tỷ đồng (+9,1% svck) và 198 tỷ
  đồng (+69,3% svck) trong năm 2023. Nhựa đường sẽ là động lực tăng trưởng doanh thu chính.
 • Ngoài ra, lỗ tỷ giá ít hơn và thuế suất thấp hơn (giảm xuống 20% từ mức 36,5% trong năm 2022) sẽ là những động lực tăng trưởng lợi nhuận khác cho PLC.

- Game thoái vốn

Tổng công ty Petrolimex (PLX: HOSE) sẽ thoái vốn tại PLC và giảm tỷ lệ sở hữu từ 79% xuống dưới 65% và tiếp tục giảm xuống mức 51%. PLX sẽ chào bán từ 14% đến 28% cổ phần cho các nhà đầu tư trong giai đoạn 2023-2024.

Ngoài ra, PLC dự kiến sẽ tiến hành IPO công ty con kinh doanh hóa chất để lấy vốn nâng cao hiệu quả kinh doanh. Xét về nền tảng, PLC đã tạo được dấu ấn vững chắc trên thị trường nhựa đường, chiếm thị phần từ 28%-30%. Công ty cũng nắm giữ lần lượt khoảng 7%-8% và 19% thị phần dầu nhờn và hóa chất.

Chúng tôi cho rằng bên cạnh mức tăng trưởng lợi nhuận theo ước tính ở mức 69% trong năm 2023 và CAGR là 30% trong giai đoạn 2022-2025, việc Nhà nước thoái vốn sẽ là trọng tâm đối với PLC.

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Ghê thặc! Giờ qua đây chém luôn!

Tổng quan về nhóm ngành và KQKD Q1 2023.

Đến cuối tháng 4 năm 2023, ước tính giải ngân vốn đầu tư công của Việt Nam là 112.786 tỷ đồng, đạt 14,63% mục tiêu năm 2023. So với mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân đạt 15,65% (4T22: 18,48%); trong đó, giải ngân trong nước đạt 16,03% (4T22: 19,57%) và giải ngân nước ngoài đạt 6,28% (4T22: 3,25%). Đây là kết quả không khả quan trong bối cảnh ĐTC là một trong 2 động lực tăng trưởng chính của chính phủ trong năm 2023.

Theo Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công trong 4T23 còn trì trệ do một số nguyên nhân sau:

 • Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đang triển khai chi tiết phương án phân bổ vốn cho các dự án, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tập trung đấu thầu các nhà thầu xây lắp.

 • Một số công việc chuẩn bị đầu tư tiếp tục tiến hành chậm do vướng thủ tục đất đai; công tác giải phóng mặt bằng chưa được các nhà đầu tư chú trọng do các dự án đều được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hơn nữa, chủ đầu tư chưa chủ động trong khâu triển khai dự án dẫn đến tiến độ giải ngân chậm.

KQKD 1Q23 của 98 công ty trong ngành đã phản ánh quá trình tạo đáy lợi nhuận, kèm theo mức mức tăng trưởng yếu hoặc thậm chí âm:

 • 95 công ty báo lãi, so với 49 công ty trong báo cáo trước

 • 57 công ty có doanh thu tăng trưởng âm, so với 33 công ty trong báo cáo trước

 • 80 công ty có lợi nhuận ròng tăng trưởng âm, so với 56 công ty trong báo cáo trước

Tiến độ giải ngân ĐTC không cao đi kèm với chi phí lãi vay cao đã bào mòn lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp về Xây dựng ĐTC. Đây là kết quả có thể lường trước được trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Với mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% của chính phủ và ĐTC là một trong 2 động lực tăng trưởng chính trong năm 2023 thì các quý cuối năm 2023, giải ngân ĐTC sẽ được cải thiện tốt hơn.

Lượm rác, bơm thổi…khỏe hơn cụ ạ! Kkk🤪

OK bro

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487