Khuyến nghị mua PTB

  • Thông tin cơ bản Doanh nghiệp:

    • Doanh thu và lợi nhuận ròng 2022 của PTB đạt 6.887 tỷ (+6,1% svck) và 487 tỷ (-4,9% svck), chỉ hoàn thành 77% và 75% dự phóng. Cụ thể, doanh thu đồ gỗ nội thất năm 2022 đạt 3.383 tỷ đồng (-1,3% svck), doanh thu mảng đá năm 2022 tăng trưởng 18,3% svck, doanh thu mảng bất động sản giảm 20,7% svck xuống 405 tỷ đồng do PTB hoãn bàn giao dự án Phú Tài Residence (Quy Nhơn).
    • Mảng đá thạch anh có thể là điểm sáng duy nhất trong 2023 khi PTB hướng tới đẩy mạnh sản xuất đá thạch anh vào năm 2023 sau khi công ty mở rộng được tệp khách hàng thông qua các hội chợ thương mại tại Mỹ vào Q3/22. Chúng tôi ước tính mảng đá thạch anh sẽ tăng trưởng 45%/23% svck, đóng góp 12,4%/14,0% vào doanh thu của PTB trong năm 2023/24.
    • Ước tính LN ròng của PTB giảm 6,6% trong 2023 trước khi tăng 16,6% trong 2024 khi nhu cầu về nội thất và nhà ở tại Mỹ tăng. Tiềm năng tăng giá bao gồm nhu cầu đồ nội thất cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm nhu cầu mua nhà ở yếu hơn dự kiến do nhiều diễn biến vĩ mô bất lợi.
  • Số liệu tài chính Q1/2023 của Công ty:

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487