Khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 90,000 đồng/cổ phiếu

Triển vọng lạc quan năm 2022
Những dự án và tiến độ thực hiện của PHR:

  • Dự án liên kết đầu tư với VSIP III: PHR sẽ thực hiện góp vốn 20% vào dự án và sẽ bàn giao 691 ha với giá trị thấp nhất 2,5 tỷ/ha. Trong đó, bồi thường hỗ trợ thiệt hại đưa trước 1,3 tỷ/ha, tương ứng 898 tỷ đồng chưa được chi trả trong năm 2020 và 2021. PHR cũng được hưởng 20% lợi nhuận từ hoạt động cho thuê đất và mức tổng lợi nhuận này không được thấp hơn 829 tỷ đồng (tương ứng với giá 1,2 tỷ/ha). Hai bên đã ký kết trong tháng 9/2019. Hiện tại, dự án vẫn đang trong quá trình phê duyệt và ký thu hồi đất.
  • Dự án KCN Tân Lập: đang trong quá trình phê duyệt với quy mô bàn giao khoảng 400 ha. Dự án sẽ thu hút các doanh nghiệp gỗ ở Bình Dương và PHR sẽ nắm giữ 51% vốn của dự án.
  • Khu công nghiệp Bình Mỹ và Hội Nghĩa đang xin phê duyệt và cấp phép.
2 Likes

Đầu tuần sau mua PHR luôn được k bác ơi

1 Likes

nếu cầm dài thì mua luôn, còn nếu mà an toàn thì chờ thêm

1 Likes

Chủ tịch TTF là TV HĐQT của phr, có sự bắt tay với ttf

Lấy gỗ cây cao su cho ttf, giá ưu đãi :sweat_smile:

Phr nghe nói 3 con số cùng dpr

cũng có thể, dn quá tốt :smiley:

hiện tại phr đã có mặt ở nhiều room chứng khoán rồi

Phr đang đc tây gom mạnh hơn

Vượt đỉnh

đánh về 72 , tích lũy rung dũ , đánh về tiếp 90 là đẹp :smiley:

sao bác

vượt đỉnh nào

Mai phr tím

chắc cuối năm có giá 90

   Kinh không:

https://thitruongtaichinhtiente.vn/loi-nhuan-doanh-nghiep-tang-68-7-trong-quy-iii-2021-ceo-gelex-du-kien-bo-ra-nghin-ty-mua-vao-co-phieu-37910.html

Tt đỏ e nó vẫn mạnh nha

Tích lũy đỉnh sẽ chạy

tỉm rồi , mạnh quá đi