Khuyến nghị phân tích mua STB

Chúng tôi hạ giá mục tiêu xuống 36.200 đồng/cp do lợi nhuận từ HĐKD cốt lõi của STB kém hơn kỳ vọng nhưng duy trì khuyến nghị MUA**. Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng với P/E và P/B dự phóng 12 tháng lần lượt là 5,6 lần và 1,1 lần. Tuy nhiên, giá mục tiêu trên chưa bao gồm lợi nhuận tiềm năng từ việc thanh lý tài sản đảm bảo là lô 32,5% cổ phần STB. Trong trường hợp ngân hàng đấu giá thành công, định giá cổ phiếu STB có thể tăng thêm 11.000 đồng/cp, với giả định ngân hàng thu hồi đủ gốc và lãi của khoản nợ đảm bảo bằng số cổ phần STB nêu trên.**

Kết quả kinh doanh Q1/24 phục hồi chậm do các khoản tiền gửi lãi suất cao chưa đáo hạn hoàn toàn. Cụ thể, NIM Q1/24 đạt 3,85%, tăng 8 bps sv quý trước nhưng vẫn thấp hơn 50 bps svck năm ngoái. Lãi suất huy động niêm yết mặc dù đang thấp hơn khoảng 1% so với vùng lãi suất thấp giai đoạn Covid-19 nhưng chi phí huy động trong Q1/24 lại đang cao hơn 1% so với giai đoạn đó, điều đó cho thấy nhiều khoản huy động trong giai đoạn chưa hoàn toàn đáo hạn và dư địa để giảm chi phí vốn của STB vẫn còn khá lớn.

Tuy nhiên, chúng tôi dự báo NIM cả năm 2024 chỉ tương đương so với Q1/24 do lãi suất cho vay cũng đang giảm mạnh và nhu cầu tín dụng chưa phục hồi mạnh mẽ. Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm 2024 đạt 14% và thu nhập lãi thuần cả năm 2024 tăng trưởng 12,1% svck.

Các mảng thu từ dịch vụ dự báo sẽ hồi phục chậm, tăng trưởng ở mức 5% svck do mảng banca sẽ tiếp tục gặp khó khăn, trong khi thu nhập từ mảng thanh toán được kỳ vọng sẽ cải thiện và thu từ ngoại hối dự báo tăng trưởng 14% svck.

Chi phí dự phòng dự báo giảm 16% trong năm 2024 xuống 3.100 tỷ đồng với giả định trích lập dự phòng cho các khoản nợ xấu thông thường tăng 36% svck do rủi ro nợ xấu tiềm ẩn vẫn còn lớn, tuy nhiên, STB không còn phải trích lập dự phòng đối với trái phiếu VAMC như trong năm ngoái.

Dự kiến STB sẽ nhận được khoản thanh toán 40% khoản nợ KCN Phong Phú trong năm 2024 và 40% còn lại trong năm 2025, tương đương 3.174 tỷ đồng/năm và cộng với lãi trả chậm. Do STB đã trích lập 100% đối với trái phiếu VAMC nên chúng tôi kỳ vọng STB sẽ ghi nhận hoàn nhập dự phòng hoặc thu nhập từ thu nợ ngoại bảng trong trường hợp STB đã xoá sổ khoản nợ này, qua đó tác động tích cực đến KQKD năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế năm 2024 dự báo đạt 15.716 tỷ đồng, tăng 63,8 svck.
Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%

Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày

Có hàng T0

Điện thoại ở Avatar

Cổ đông STB đâu hết rồi.

STB vẫn khỏe anh em nhỉ.