[KHUYẾN NGHỊ] Tìm điểm bất hợp lý trong phân tích PC1 này?


bbán tí lấy lộc nào

4 Likes

sao chưa ra kqkd nữa

4 Likes

Chưa có số Q4 mà đã chạy luôn rồi. Nay mai ra sẽ vượt đỉnh & chinh phục MA200?

4 Likes

có thể số quý 4 rất đẹp, kỳ vọng PC1 năm 2023 sẽ đầu tư vào mảng nickel

4 Likes

hóa ra 25.5 chưa phải là đỉnh. hix

4 Likes

PC! vẫn quá là ổn

4 Likes

Bao giờ mr. Hưng đánh lên dbc vậy, em ơi. Sốt ruột quá.

4 Likes

PC1 có biến.

5 Likes

:+1::+1:

3 Likes

giảm rồi vô dc ko add

3 Likes

up up up

4 Likes