Kịch bản nào cho thị trường quý 4

theo dự báo của em , với tình hình trái phiếu hiện tại đáo hạn trong các quý cuối năm là gần 200000 tỷ trong khi các doanh nghiệp trên sàn chiếm 14000 tỷ, ngân hàng nhà nước sẽ còn 1 đợt nới room tín dụng cuối cùng trước khi hết năm.
Tuy nhiên với việc FED tăng lãi suất ,NHNN đang phải bán $ khá nhiều nhưng không quá 15 tỷ $ điều tiết nên khả năng sẽ có đợt tăng lãi suất cho vay trong quý 4 để giảm bớt áp lực điều hành 2 nhân tố ảnh hưởng chính tới thị trường trong cuối năm.
Vấn đề là NHNN tăng lãi suất trước hay nới room trước thì vnindex sẽ có phản ứng khác nhau với kịch bản 1: tăng lãi suất ngay từ tháng 10 và nới room ở tháng 11-12 thì vnindex sẽ có cú võng nhưng là cơ hội mua kịch bản 2 : nới room trước sau đó tăng lãi suất ở cuối năm và đầu năm sau thì vnindex sẽ tạo đỉnh sớm hơn với diễn biến vnindex hiện tại khả năng sẽ đi theo kịch bản 1 nhiều hơn nên các nhịp mua sắp tới anh chị chỉ nên trading ngắn hạn để đảm bảo an toàn và không dùng margin.

Sau khi tăng lãi suát sẽ là cơ hội mua vào tốt để đầu tư lúc đó mình sẽ dùng tỷ trọng tk lớn hơn

Nhóm ngành mua sau khi tăng lãi suất :

  • Bất động sản
  • Điện
  • Bảo hiểm
  • Nhựa

Khuyến nghị cá nhân và dự báo