Kịch bản phái sinh cho nđt chuyên nghiệp, đánh theo wyckoff!

Chào buổi sáng cả nhà

F1 phiên qua đã tạo nguyên nhân được 2 phiên trong vùng TR 15-19.x chiến lược phiên nay của admin sẽ canh Long Spring 10-12.x sl 08 tại vùng OB + demand nhé.

Trong phiên ưu tiên chờ vùng TR mới để xác nhận điểm đánh.
KB1: 15-19.x tích lũy canh Long spring 10-12.x sl 9 và Long 14.x sl 13 vượt 19.x có SOS hướng về mốc 27-30.x
KB2: 15-19.x phân phối canh Short Utad 21-22…x sl 25 và Short 19.x sl 20 thủng 14 có SOW về 10 và 06.x

Trong phiên ưu tiên canh Long 14-15.x s; 13 và Long 10.x sl 07 & Short 25-27.x sl 28.9

Chúc cả nhà giao dịch hiệu quả nhé!