Kiểm định thành công, tuần sau múc gì đây nhỉ

:white_check_mark: :white_check_mark: NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 15/11

  • Kiểm định thành công
  • Hướng đến vùng 1480 điểm
  • Cơ hội mua mới

Mời anh chị xem video: https://youtu.be/yOGgWrZ45HY