Kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục tại Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)

Lỗ kỷ lục và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn trong năm 2023, CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã TDC - sàn HOSE) bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, đơn vị kiểm toán đã nêu vấn đề nhấn mạnh tại Báo cáo kiểm toán của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Đơn vị kiểm toán lưu ý người đọc tới khoản lỗ 402,8 tỷ đồng trong năm 2023, đồng thời cũng tại thời điểm cuối năm 2023, nợ ngắn hạn của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 1.331,17 tỷ đồng.

Những điều kiện về lỗ trong năm 2023 và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ”, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C nêu ra ý kiến nhấn mạnh trong Báo cáo kiểm toán năm 2023.

Lý giải về lo ngại của kiểm toán, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cho biết, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex, Công ty mẹ của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương khi sở hữu 60,7% vốn điều lệ) và các công ty khác trong cùng Becamex cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho Kinh doanh và Phát triển Bình Dương bằng cách bảo lãnh các khoản nợ vay, không yêu cầu Công ty hoàn trả tiền nợ mua hàng hoá, dịch vụ cho đến khi Công ty có khả năng trả nợ, vì vậy Báo cáo tài chính lập với giả định hoạt động kinh doanh liên tục.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của TDC

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của TDC

Ngoài ra, sau kiểm toán năm 2023, lợi nhuận của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giảm 10,2% so với trước kiểm toán, tương ứng giảm 37,13 tỷ đồng, về lỗ 402,8 tỷ đồng (trước kiểm toán lỗ 365,67 tỷ đồng). Trong đó, biến động chủ yếu do doanh thu giảm 202,2 tỷ đồng, về 300,72 tỷ đồng, giá vốn hàng bán giảm 125,27 tỷ đồng, về 197,35 tỷ đồng, doanh thu tài chính tăng 42,2 tỷ đồng, lên 56,33 tỷ đồng …

Luỹ kế trong năm 2023, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu giảm 87,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2.191,3 tỷ đồng, về 300,72 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi 17,59 tỷ đồng sang lỗ 402,8 tỷ đồng, tức giảm 420,39 tỷ đồng.

Với việc lỗ kỷ lục trong năm 2023, tính tới 31/12/2023, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận lỗ luỹ kế 367,17 tỷ đồng (đầu kỳ lãi luỹ kế 38,9 tỷ đồng), bằng 36,7% vốn điều lệ.

Như vậy với việc lỗ kỷ lục trong năm 2023, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã xoá bỏ toàn bộ lãi luỹ kế tích luỹ nhiều năm.

Ngoài ra, tại thời điểm 31/12/2023, tổng nợ ngắn hạn là 2.130,1 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn là 798,9 tỷ đồng. Như vậy, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 1.331,2 tỷ đồng, hay hiểu đúng hơn Công ty đang dùng 1.331,2 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn (dưới 1 năm) để tài trợ cho tài sản tài sản (kỳ hạn lớn hơn 1 năm).

Bước sang năm 2024, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đặt kế hoạch tổng doanh thu tăng 455% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1.634,19 tỷ đồng, lên 1.993,34 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến lãi 218,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ kỷ lục 402,8 tỷ đồng, tức tăng thêm 621,2 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/4, cổ phiếu TDC tăng 30 đồng, lên 9.230 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc

https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/kiem-toan-nghi-ngo-ve-kha-nang-hoat-dong-lien-tuc-tai-kinh-doanh-va-phat-trien-binh-duong-tdc-post342412.html