Kiếm triệu đô từ rừng nhờ bán tín chỉ carbon

, ,

Thị trường carbon đang tạo ra nguồn lợi to lớn cho Nhà nước, doanh nghiệp và đông đảo người dân. Năm 2023, Ngân hàng Thế giới đã chi trả hơn 41 triệu USD cho các hộ trồng rừng ở sáu tỉnh Bắc Trung Bộ nhờ vào việc mua tín chỉ carbon từ rừng. Thương vụ lớn đầu tiên được ký kết vào tháng 10 - 2020, với điều kiện nước ta sẽ giảm 10,3 triệu tấn khí thải carbon từ sáu tỉnh đến năm 2025. Đổi lại, chúng ta sẽ nhận được tổng cộng 51,5 triệu USD, tức mỗi tín chỉ carbon sẽ được mua với giá 5 USD ( mỗi tín chỉ bằng 1 tấn CO2 ). Đây cũng là định hướng quan trọng để Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 ( net zero ).

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2024/02/kiem-trieu-do-tu-rung-nho-ban-tin-chi-carbon-758-1156285.htm

7 Likes