Kim loại quý Việt Nam có sản lượng thứ 2 thế giới: Một tỉnh phía Bắc vừa chấp thuận đầu tư khai thác 600.000 tấn/năm

Lai Châu là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đồng thời có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, thủy điện, khai khoáng và thương mại, xuất nhập khẩu, kinh tế cửa khẩu. Lai Châu thuận lợi phát triển kinh tế biên mậu với đường biên giới dài trên 265 km giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tài nguyên khoáng sản đa dạng, gồm cả khoáng sản vật liệu xây dựng, khoáng sản kim loại, khoáng chất công nghiệp, trong đó có đất hiếm và nguồn nước khoáng. Tỉnh có 169 mỏ, điểm mỏ, điểm quặng và điểm khoáng hóa. Khí hậu trung tính và tương đối ôn hòa, ít chịu ảnh hưởng của bão. Tài nguyên đất khá đa dạng, thuận lợi phát triển cây lương thực ( lúa chất lượng cao và đặc sản ), cây ăn quả, cây dược liệu ( sâm ), đặc biệt là một số loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, như: Cao su, chè, quế, sơn tra, mắc ca... Diện tích rừng lớn ( trên 494.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/kim-loai-quy-viet-nam-co-san-luong-thu-2-the-gioi-mot-tinh-phia-bac-vua-chap-thuan-dau-tu-khai-thac-600000-tan-nam-188231120074108753.chn