Kinh Bắc (KBC) lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kinh Bắc sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chậm nhất trước ngày 30/6/2024. Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp HĐQT Công ty sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.

KBC:

Giá hiện tại
Thay đổi
Xem hồ sơ doanh nghiệp
Kinh Bắc (KBC) lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024- Ảnh 1.

Kinh Bắc (KBC) gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do vừa tổ chức đại hội bất thường. Ảnh: Kinh Bắc.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (MCK: KBC) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Theo đó, Kinh Bắc sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chậm nhất trước ngày 30/6/2024. Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp HĐQT Công ty sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản.

Nguyên nhân gia hạn theo Kinh Bắc là do các nhiệm vụ và kế hoạch quan trọng cho năm 2024 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1 thông qua.

Tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 diễn ra ngày 29/3 vừa qua, Kinh Bắc đã thông qua đặt kế hoạch năm 2024 với chỉ tiêu tổng doanh thu dự kiến 9.000 tỷ đồng, tăng 59,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.000 tỷ đồng, tăng 80,3% so với thực hiện trong năm 2023.

Được biết, trong năm 2023, Kinh Bắc cũng kế hoạch kinh doanh tham vọng với tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm 2023, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 2.218,3 tỷ đồng, hoàn thành 55,5% so với kế hoạch lợi nhuận trong năm 2023.

Theo Hà Anh (t/h)

An Ninh Tiền Tệ

https://cafef.vn/kinh-bac-kbc-lui-ngay-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024-188240403153213647.chn