Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) chốt danh sách cổ đông tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ( TDC ) thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 15/ 03/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/ 03/2024. Ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên dự kiến là ngày 23/ 04/ 2024 tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. TDC có kết quả kinh doanh năm 2023 lỗ nặng, với lợi nhuận sau thuế quý 4/ 2023 hợp nhất lỗ 37 tỷ đồng, giảm lỗ so với cùng kỳ năm trước. TDC lỗ đậm lên tới 364 tỷ đồng trong năm 2023 và giá trị sổ sách/ cổ phiếu hiện chỉ còn 8.019 đồng/ cổ phiếu. Cổ đông kỳ vọng kế hoạch thoái vốn nhà nước tại TDC tiếp tục được thực hiện để cổ đông bên ngoài có thể tham gia tích cực hơn vào tái cấu trúc TDC.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/kinh-doanh-va-phat-trien-binh-duong-tdc-chot-danh-sach-co-dong-tham-gia-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024-post339276.html

5 Likes