Kinh khủng chưa?

Đọc bài này mà choáng:

Vài năm gần đây, giá gỗ nguyên liệu trên thế giới tăng rất mạnh, các loại gỗ rừng trồng ngày càng có giá. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam cũng tăng trưởng liên tục các năm gần đây, trở thành ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2019, Việt Nam xuất khẩu 11 tỷ USD gỗ và sản phẩm gỗ (tăng 20% so với 2018). Bất chấp COVID-19, năm 2020 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 12,6 tỷ USD, năm 2021 đạt 14,8 tỷ USD và lâm sản ngoài gỗ đạt 1,15 tỷ USD. Năm 2021 chỉ tính riêng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã gấp rưỡi kim ngạch xuất khẩu thủy sản (8,9 tỷ USD), gấp hơn 4 lần kim ngạch xuất khẩu gạo (3,3 tỷ USD) và gần 5 lần cà phê (3 tỷ USD)