Kinh nghiệm quốc tế về chính sách trợ cấp và khuyến khích tín dụng xanh

Các thị trường nổi bật như Trung Quốc, Singapore, Malaysia và Indonesia có chính sách hỗ trợ phát triển tín dụng xanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh. Tín dụng xanh đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các đổi mới xanh, được thực hiện thông qua hai công cụ chính: trái phiếu xanh và các cho vay xanh. Trái phiếu xanh là trái phiếu do chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp phát hành nhằm huy động vốn cho dự án xanh. Chính sách tín dụng xanh của Trung Quốc tập trung vào ba khía cạnh yêu cầu các ngân hàng cung cấp tín dụng cho các dự án bảo vệ môi trường, giảm phát thải, bảo tồn năng lượng và tài nguyên, trong khi đó ( ii ) hạn chế cho vay các công ty có ô nhiễm cao, phát thải cao và các ngành dư thừa, và cuối cùng là ( iii ) rút vốn khỏi các ngành cấm.

Thông tin chi tiết: https://diendandoanhnghiep.vn/kinh-nghiem-quoc-te-ve-chinh-sach-tro-cap-va-khuyen-khich-tin-dung-xanh-254609.html