Kinh nghiệm quý giá khi đầu tư ck p1

1.Đừng nghĩ đầu tư ngắn hạn, hay dài hạn mà là đầu tư theo xu hướng TT
2.Bán ngay khi CP mình mua không lên nổi. Xem xét đổi sang tiền mặt chờ cơ hội mới.
3. Lưu ý cái chết T3 ( cẩn thận với Bulltrap và bearTrap)
4. Khi chưa có kinh nghiệm không sử dụng vốn vay, không thể dục tốc bất đạt.
5. Không mua CP đang rớt trừ khi biết tin là CP đổi chiều.
6. Không bao giờ mua bình quân giá xuống chỉ mua bình quân giá lên.
7. Tâm lý giao động muốn kiếm tiền nhanh là không có đâu. Nó là quá trình kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi.
8. Mua theo thông tin là con giao 2 lưỡi. Mình phải có năng lực để test xem thông tin đó là chính xác hay không
9. Phải tìm cho bằng được điểm mua đúng và bán đúng. Mua đúng là hoàn thành 70% bán đúng là khi TT hoặc CP suy yếu.
10. Đầu tư thành công là không phải luôn luôn đúng mà là giảm thua nhiều nhất không ai gặp may mãi mãi.