Kinh nghiệm trading của mark minervini khi thị trường side-way

KINH NGHIỆM TRADING CỦA MARK MINERVINI KHI THỊ TRƯỜNG SIDE-WAY


Mark Minervini là một nhà đầu tư chuyên nghiệp và ông có những cách tiếp cận khác nhau khi thị trường đang trong tình trạng sideway (không có xu hướng rõ ràng). Dưới đây là một số cách mà ông Minervini thường áp dụng trong tình huống này:

:one: Giữ tiền mặt: Trong khi thị trường sideway, ông Minervini thường giữ tiền mặt hoặc giảm tỷ lệ đầu tư của mình để đảm bảo an toàn vốn. Ông tập trung vào việc bảo vệ vốn và chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn trước khi tiếp tục giao dịch.

:two: Tập trung vào giao dịch ngắn hạn: Ông có thể tìm kiếm những cơ hội giao dịch ngắn hạn trong thị trường sideway. Ông tìm kiếm các cổ phiếu có biên độ dao động hẹp và đặt mục tiêu lợi nhuận nhỏ hơn so với khi thị trường có xu hướng rõ ràng.

:three: Tăng cường việc nghiên cứu và đào sâu thông tin: Trong thị trường sideway, ông Minervini thường dành nhiều thời gian để nghiên cứu và phân tích các cổ phiếu tiềm năng. Ông tìm kiếm những yếu tố đặc biệt, như cổ phiếu có sự tích lũy mạnh mẽ hoặc có dấu hiệu sẵn sàng tăng giá khi thị trường có xu hướng phát triển.

:four: Theo dõi chỉ báo kỹ thuật: Ông Minervini sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định điểm mua và điểm bán trong thị trường sideway. Ông quan tâm đến các tín hiệu đảo chiều, như sự phá vỡ của đường trung bình di động hoặc hình thành các mô hình giá đặc biệt.

:five: Điều chỉnh phương pháp đầu tư: Trong một thị trường sideway kéo dài, ông Minervini có thể điều chỉnh phương pháp đầu tư của mình để thích nghi với tình hình thị trường. Ông có thể tạm thời chuyển sang các phương pháp giao dịch ngắn hạn hoặc tập trung vào việc bảo vệ vốn.

Quan trọng nhất, ông Minervini luôn nhắc nhở rằng việc quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng nhất trong việc giao dịch trong thị trường sideway. Ông tập trung vào việc đặt stop-loss hợp lý để giữ vốn và bảo vệ khỏi các rủi ro không mong muốn.

#fialda #markminervini #sideway #chienluocdautu

undefined