Kinh tế trung quốc ngấm đòn khi bất động sản giảm sâu

cái gì đến nó phải đến, bds nền kinh tế phải chuyển đổi không thể dựa vào bds mãi được, kiệt quệ sức dân

https://vietstock.vn/2021/11/thue-nha-dat-cua-trung-quoc-se-la-don-chi-mang-voi-nganh-dia-oc-772-911771.htm