Kinh tế Việt Nam 2024: Hướng tới đỉnh cao hơn

Nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức và bất ổn trong năm 2024, bao gồm suy thoái kinh tế toàn cầu, thắt chặt tiền tệ ở một số nước phát triển và sự gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng do căng thẳng địa chính trị.
Để thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ cần hỗ trợ tổng cầu thông qua đầu tư công hiệu quả, từ đó tạo việc làm và kích thích các hoạt động kinh tế. Ngoài các biện pháp hỗ trợ ngắn hạn, Chính phủ không nên bỏ qua các cải cách mang tính cơ cấu - bao gồm cả trong lĩnh vực năng lượng và ngân hàng - vì chúng là điều bắt buộc đối với tăng trưởng dài hạn và bền vững. Nền kinh tế Việt Nam đang bị thử thách bởi các yếu tố bên trong và bên ngoài.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2024/02/kinh-te-viet-nam-2024-huong-toi-dinh-cao-hon-761-1156265.htm

6 Likes