Kinh tế Việt Nam: Những tín hiệu lạc quan từ đầu năm mới

Kinh tế Việt Nam đạt kết quả khả quan với thu ngân sách Nhà nước tăng mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng mạnh, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả tốt và giải ngân vốn đầu tư công có những chuyển biến mạnh mẽ. Sản xuất công nghiệp tăng 19,3% so với cùng kỳ 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ở 60 địa phương và giảm ở 3 địa phương trên cả nước. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng đầu năm nay ước đạt 31,1 nghìn tỷ đồng tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các tổ chức quốc tế đã đưa ra nhiều dự báo lạc quan về nền kinh tế Việt Nam năm 2024, với hầu hết các dự báo cho rằng, tăng trưởng của nước ta sẽ đạt trên 6%.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/kinh-te-viet-nam-nhung-tin-hieu-lac-quan-tu-dau-nam-moi-188240212112941639.chn

3 Likes