KSB có gì hót

KSB có trữ lượng các mỏ đá đang còn có thể khai thác vào khoảng
49 triệu m3 cùng với công suất sản xuất hơn 5.5 triệu m3/năm. KSB sở hữu hơn 41% cổ phần của VLB, trữ lượng còn lại hơn 250 triệu tấn đá xây dựng tập trung chủ yếu tại Đồng Nai, địa bàn xây dựng các dự án lớn như đường Vành Đai 3 và sân bay Long Thành…