Kỳ điều hành rơi vào 30 Tết, giá xăng dầu điều chỉnh vào ngày nào?

Bộ Công Thương đã thông báo cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu về thời gian điều hành giá xăng dầu theo Nghị định mới. Kỳ điều hành xăng dầu tới đây sẽ được thực hiện vào ngày 23 - 11. Theo Nghị định số 80/ 2023/ NĐ - CP, thời gian điều hành giá xăng dầu đã có sự thay đổi, được thực hiện vào ngày thứ Năm hằng tuần.
Các đại lý bán lẻ xăng dầu được mua tối đa từ 3 nguồn để cạnh tranh về chiết khấu trên thị trường, tăng chủ động cho các đại lý trong nguồn nhập hàng, cung ứng. Chính phủ cũng bỏ hình thức tổng đại lý bán lẻ trong hệ thống phân phối, để giảm bớt tầng trung gian. Doanh nghiệp đầu mối chọn ngân hàng để mở tài khoản theo dõi, quản lý Quỹ bình ổn xăng dầu.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/ky-dieu-hanh-roi-vao-30-tet-gia-xang-dau-dieu-chinh-vao-ngay-nao-34-1123819.htm