Kỳ lân công nghệ VNG bị phạt do vi phạm quy định công bố thông tin

,

Công ty CP VNG ( UPCoM: VNZ ) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ( UBCKNN ) xử phạt 85 triệu đồng vì vi phạm hành chính khi không công bố thông tin theo quy định pháp luật. VNG không công bố đúng thời hạn quy định trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ( HNX ) và của VNG với những tài liệu như Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2023 đã được soát xét. Trong quý 3/ 2023, VNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.332,9 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ 116,96 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9, lãi lũy kế của công ty VNG là 4.684,1 tỷ đồng, con số này thấp hơn rất nhiều so với thời điểm đầu năm ghi nhận lãi lũy kế 5.092,95 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://kinhtechungkhoan.vn/ky-lan-cong-nghe-vng-bi-phat-do-vi-pham-quy-dinh-cong-bo-thong-tin-211892.html