Kỷ luật 2 nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh liên quan tới vụ AIC, FLC

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật đối với hai nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Đặng Huy Hậu và bà Vũ Thị Thu Thủy, do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương.

Thông tin chi tiết: https://www.baogiaothong.vn/ky-luat-2-nguyen-pho-chu-tich-ubnd-tinh-quang-ninh-lien-quan-toi-vu-aic-flc-192231121190232375.htm