Kỳ vọng cho chứng khoán Việt Nam nhìn từ điểm nhấn vĩ mô

Hội thảo Vietnam C - Suite Forum 2024 tại Hà Nội đã bàn luận về triển vọng đầu tư công và các vấn đề cần thận trọng. Các quỹ đầu tư lớn đồng thuận rằng đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Các dự án như cảng nước sâu khu vực phía Bắc, đường vành đai 4 của TP HCM hay lô B Ô Môn trong lĩnh vực dầu khí được kỳ vọng sẽ tạo sức bật cho các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng. Các nhà quản lý quỹ cũng nhấn mạnh rằng đầu tư công sẽ là động lực trung dài hạn, không chỉ riêng trong năm 2024.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2024/01/ky-vong-cho-chung-khoan-viet-nam-nhin-tu-diem-nhan-vi-mo-830-1150547.htm

8 Likes