Kỳ vọng “hạ cánh mềm” trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2024

Trưởng phòng Nghiên cứu tín dụng và dịch vụ tài chính bền vững, FiinRatings, ông Nguyễn Tùng Anh, cho biết rằng năm 2024 sẽ chứng kiến những biến động đáng chú ý nào và các yếu tố kinh tế vĩ mô, cũng như chính sách tiền tệ sẽ có ảnh hưởng ra sao đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Môi trường lãi suất tại Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp như hiện nay cũng sẽ là tiền đề quan trọng nhằm góp phần tạo cầu cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý đến rủi ro đến từ các loại trái phiếu như bất động sản, ngành xây dựng và vật liệu, ngành du lịch và giải trí.

Thông tin chi tiết: https://diendandoanhnghiep.vn/ky-vong-ha-canh-mem-tren-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-nam-2024-258971.html

3 Likes