Kỳ vọng lợi nhuận đột biến của nhóm ngành hoá chất nửa cuối năm 2024

, , , ,

Nhóm phân bón được hưởng lợi từ dự thảo luật thuế VAT sửa đổi.

Các doanh nghiệp phân bón hé lộ lợi nhuận khủng Quý 2/2024

  • DDV ước tính lợi nhuận quý 2 tăng trưởng mạnh. dự báo LNST quý 2/2024 của DDV có thể tăng 6.462% so với cùng kỳ lên 56 tỷ đồng; lãi 6 tháng có thể tăng 8.156% lên 82 tỷ.

  • Ước tính 6 tháng đầu năm 2024
    , giá trị sản xuất công nghiệp của LAS theo giá thực tế đạt 1.831 tỷ đồng, bằng 55% so với kế hoạch năm. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.124 tỷ đồng, bằng 63% so với kế hoạch năm; lợi nhuận ước đạt 105 tỷ đồng, bằng 77% so với kế hoạch năm. Như vậy ước tính trong quý 2/2024, LAS ghi nhận LNTT hơn 39 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh đã được thể hiện qua hành động giá của nhóm cổ phiếu này trong giai đoạn vừa qua. (Tích luỹ chặt đi ngang khi thị trường điều chỉnh và tăng tốc khi thị trường hồi phục).