L14 hiện tại tốt đẹp tương lai còn tốt đẹp hơn

2 Likes

Cứ l14 mà nắm giữ tương lai sẽ giàu

3 Likes

https://vietstock.vn/2021/12/delta-khong-biet-thong-cam-omicron-cung-khong-4265-916117.htm

Lol 14 vẫn còn lùa ah

Trẩu tre ngồi nghe và theo dõi thôi

1 Likes

L14 còn nhân nhiều lần nữa, vốn hoá tỷ đô. Chúc mừng cổ đông L14 giữ được siêu cổ phiếu số 1
:grin:

1 Likes

L14 siêu cổ của vũ trụ :sweat_smile:

1 Likes