Lãi đã mỏng còn “dính” nợ xấu của Novaland, Hưng Thịnh Icons…, một DN thép phải trích gần 600 tỷ dự phòng và chịu lỗ đậm

Công ty CTCP Đầu tư thương mại SMC ( SMC ) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý cuối năm 2023.
Trong đó, đối tác liên quan Novaland dẫn đầu bảng trong danh sách nợ xấu với hơn 700 tỷ đồng. SMC đã ghi nhận doanh thu giảm 24% so với cùng kỳ và lợi nhuận gộp từ kinh doanh chỉ còn 49 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ hàng trăm tỷ cùng kỳ năm ngoái. SMC đã trích lập hơn 574 tỷ đồng cho danh mục nợ xấu này và thua lỗ đến 333 tỷ đồng trong quý cuối năm. Sự đóng băng của thị trường bất động sản đã kéo theo công nợ chậm luân chuyển của SMC đối với các khách hàng lớn trong năm nay. SMC phải tăng trích lập dự phòng các khoản phải thu để lợi nhuận sau thuế không đạt hiệu quả.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/lai-da-mong-con-dinh-no-xau-cua-novaland-hung-thinh-icons-mot-dn-thep-phai-trich-gan-600-ty-du-phong-va-chiu-lo-dam-1882402120906338.chn

5 Likes