Lãi ròng của “vua tôm” Minh Phú (MPC) "chìm" xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008

Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ( UPCoM: MPC ) đã thua lỗ 105 tỷ đồng trong năm 2023, là năm kinh doanh kém hiệu quả nhất kể từ khi lên sàn chứng khoán. Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/ 2023 của doanh nghiệp cho thấy doanh thu thuần đạt 3.223 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá vốn hàng bán tăng mạnh đã kéo lãi gộp giảm gần 50%, xuống còn 290 tỷ đồng. Hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng kém hiệu quả, với doanh thu hoạt động tài chính lao dốc 82%, chỉ đạt vỏn vẹn 27 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý IV/ 2023 âm gần 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương gần 305 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm chủ yếu do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các công ty nuôi tôm thương phẩm của tập đoàn trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có hiệu quả. Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của Thủy sản Minh Phú đạt 10.688 tỷ đồng, giảm 34% so với năm trước.

Thông tin chi tiết: https://kinhtechungkhoan.vn/lai-rong-cua-vua-tom-minh-phu-mpc-chim-xuong-muc-thap-nhat-ke-tu-nam-2008-222808.html

7 Likes