Lãi ròng DTD cao nhất từ khi niêm yết

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt ( DTD ) đã báo cáo lãi ròng cao nhất kể từ khi niêm yết trên HNX năm 2017. Doanh thu quý 4/ 2023 của DTD giảm 12% so với cùng kỳ nhưng lãi gộp đạt hơn 52 tỷ đồng sau khấu trừ, tăng từ 24% lên gần 47%. Doanh thu hoạt động tài chính gấp 7 lần cùng kỳ lên hơn 11 tỷ đồng, toàn bộ đến từ lãi tiền gửi, cho vay. Lũy kế cả năm 2023, DTD ghi nhận doanh thu thuần gần 786 tỷ đồng và lãi ròng hơn 213 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 101% so với năm 2022. Tổng tài sản gần 2,181 tỷ đồng, tăng 7% so đầu năm, lượng tiền và tương đương tiền giảm sâu 69%, chỉ còn gần 55 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2024/02/lai-rong-dtd-cao-nhat-tu-khi-niem-yet-737-1155683.htm

6 Likes