Lãi ròng quý 1/2024 của VHC đi lùi 23%

Do giá bán nhóm sản phẩm cá tra giảm, lãi ròng quý 1/2024 của CTCP Vĩnh Hoàn (

Lãi ròng quý 1/2024 của VHC đi lùi 23%

Do giá bán nhóm sản phẩm cá tra giảm, lãi ròng quý 1/2024 của CTCP Vĩnh Hoàn ( HOSE : VHC ) đi lùi 23% so với cùng kỳ, về gần 170 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 1/2024 của VHC
Đvt: Tỷ đồng

Cụ thể, BCTC hợp nhất quý 1/2024 của VHC ghi nhận doanh thu thuần gần 2,856 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Song, giá vốn hàng bán tăng 41%, làm cho lợi nhuận gộp đi lùi 31% còn hơn 266 tỷ đồng. Biên lãi gộp 9%, thấp hơn cùng kỳ 17%.

Đáng chú ý, chi phí lãi vay của Công ty được tiết giảm đáng kể so với cùng kỳ, ghi nhận 18 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 7%, nhưng chi phí bán hàng tăng đến 35%.

Sau cùng, "nữ hoàng cá tra" lãi ròng gần 170 tỷ đồng trong quý 1, giảm 23% so với cùng kỳ. So với kế hoạch lãi ròng năm 2024 đạt 1,000 tỷ đồng, Công ty thực hiện được 17%.

* Doanh thu tháng 4 của VHC tăng 25%

* Vĩnh Hoàn dự chi 930 tỷ đầu tư mở rộng trong năm 2024

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 53% so với đầu năm

Tại cuối quý 1/2024, quy mô tài sản của Công ty ở mức 12,093 tỷ đồng, nhích nhẹ hơn 1% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm 57% còn 100 tỷ đồng.

Công ty có danh mục đầu tư cổ phiếu 160 tỷ đồng, ghi nhận theo giá gốc tại cuối quý 1. VHC đã trích lập gần 27 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, chủ yếu cho khoản đầu tư cổ phiếu DXS . Ngoài ra, Công ty còn nắm cổ phiếu NLG KBC , tuy nhiên giá trị hợp lý không được xác định, giá gốc ghi nhận lần lượt gần 84 tỷ đồng và 12 tỷ đồng.

Mặt khác, VHC cũng nắm giữ 2,189 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và 50 tỷ đồng trái phiếu tại cuối quý 1.

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 245 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm, lớn nhất là chi phí mua sắm tài sản cố định 178 tỷ đồng, gấn 2.5 lần đầu năm.

Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, VHC sẽ chi 930 tỷ đồng cho đầu tư mở rộng trong năm nay. Cụ thể, Công ty sẽ đầu tư mở rộng nâng cấp tăng công suất sản xuất collagen và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen, đầu tư kho và bổ sung máy móc thiết bị cho giai đoạn 1 nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc; đầu tư mở rộng kho và nâng cấp tăng công suất của nhà máy thức ăn thủy sản Feedone, nhà máy Sa Giang.

Song song đó, VHC cũng dự kiến có các khoản đầu tư mở rộng vùng nuôi; đồng thời, đầu tư mới, cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình và Vĩnh Hoàn.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả ở mức 3,762 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Dư nợ vay ngắn hạn 2,746 tỷ đồng, tăng 27% và vay dài hạn giảm 34%.

Ngày 10/05, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM ( HOSE ) có văn bản nhắc nhở lần 2 về việc chậm công bố BCTC quý 1/2024 của VHC và đề nghị Công ty khẩn trương thực hiện; lần nhắc nhở trước đó vào ngày 03/05.

Trước khi bị HOSE nhắc nhở, VHC có văn bản xin gia hạn nộp và công bố thông tin BCTC quý 1/2024.

Công ty cho biết theo quy định, VHC phải công bố BCTC quý 1/2024 chậm nhất vào ngày 30/04, nhưng do VHC cùng các công ty con đang trong thời gian phải cung cấp hồ sơ cho Bộ Thương mại Mỹ cho kỳ kiểm tra hành chính lần thứ 20 đối với cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam vào thị trường Mỹ nên xin gia hạn. “ Vì lý do này, chúng tôi không kịp lập BCTC quý 1/2024 theo đúng thời gian quy định. Chúng tôi xin được gia hạn nộp và công bố thông tin BCTC quý 1/2024 (báo cáo riêng và hợp nhất) chậm nhất vào ngày 15/05/2024 ”, VHC trình bày.

FILI

Kha Nguyễn

https://fili.vn/2024/05/lai-rong-quy-12024-cua-vhc-di-lui-23-737-1189931.htm