Lãi sau thuế quý 3 của Chứng khoán Bảo Việt đi lùi 4%, còn 37 tỷ đồng

Công ty Chứng khoán Bảo Việt ( HNX: BVS ) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/ 2023 với doanh thu tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, đạt 227 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi sau thuế của công ty đi lùi 4%, còn 37 tỷ đồng sau khấu trừ chi phí. Kết quả kinh doanh 9 tháng của công ty có sự tương phản so với quý 3, doanh thu hoạt động ở mức 602 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ; còn lãi sau thuế ghi nhận 143 tỷ đồng, tăng đến 40%. Tổng tài sản của BVS ở mức 4,674 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm, chủ yếu là cổ phiếu và trái phiếu. Dư nợ cho vay margin của BVS ở mức 2,447 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/10/lai-sau-thue-quy-3-cua-chung-khoan-bao-viet-di-lui-4-con-37-ty-dong-737-1115211.htm