Lãi suất huy động SCB diễn biến ra sao sau hơn 1 năm bị kiểm soát đặc biệt?

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn ( SCB ) đã liên tục giảm lãi suất huy động từ đầu năm, với mức lãi suất dao động từ 3,75 - 5,45% cho các kỳ hạn gửi tiền trực tuyến và lĩnh lãi cuối kỳ. Ngân hàng này đã được công bố quyết định kiểm soát đặc biệt để ổn định hoạt động của mình cách đây hơn 1 năm. Cùng với xu hướng chung của thị trường, lãi suất huy động tại SCB cũng đã giảm rất mạnh trong hơn 1 năm bị kiểm soát đặc biệt. Hiện tại, SCB có mức lãi suất huy động ngang ngửa với các ngân hàng tư nhân lớn và thấp hơn khoảng 0,15 - 0,5 điểm% so với nhiều ngân hàng tư nhân nhỏ.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/lai-suat-huy-dong-scb-dien-bien-ra-sao-sau-hon-1-nam-bi-kiem-soat-dac-biet-188231121105124964.chn