Lãi suất ngân hàng ngày 21/11: Thêm loạt ngân hàng giảm lãi huy động

Các ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã giảm lãi suất huy động trong ngày 21/ 11, với Techcombank giảm lãi suất huy động các kỳ hạn dài từ 12 - 36 tháng và giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn còn lại. Ngân hàng TMCP Quốc dân và Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu cũng đã giảm lãi suất huy động trong tháng 11. Ngân hàng TMCP Quốc dân đã giảm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1 - 12 tháng và đây là lần thứ hai trong tháng 11 này. Ngân hàng TMCP Quốc dân đã giảm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1 - 12 tháng và GPBank đã công bố khung lãi suất mới.

Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/lai-suat-ngan-hang-ngay-2111-them-loat-ngan-hang-giam-lai-huy-dong-211797.html